Pariterapia

Pariterapian tavoite on antaa molemmille osapuolille mahdollisuus päästä puhumaan omista asioistaan, tunteistaan ja tarpeistaan turvallisessa sekä tasapuolisessa ilmapiirissä. Terapeutilla on tietoa toimivasta parisuhteesta, käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, parisuhteen vaiheista ja sen hoitamisesta.
 
Pariterapiassa tarkastellaan muun muassa millainen vuorovaikutus kahden ihmisen välille on syntynyt ja kuinka hyvin se vastaa kummankin toiveita. Parisuhteen joutuessa negatiiviseen, toistuvaan vuorovaikutuskehään, saattaa parin olla hyvin vaikea selvitä siitä pois omin avuin. Terapeutti tuo tilanteisiin uusia näkökulmia, jotka antavat uutta perustaa parin keskinäiselle kanssakäymiselle. 
 
Pariterapiasta voi hakea apua myös mm. siihen, että eroaminen aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa lasten hyvinvoinnille. Toisinaan pariterapiaan hakeudutaan myös yksin, kun puoliso ei halua osallistua asioiden käsittelyyn esim. väkivalta-, itsetuhoisuus-, mustasukkaisuustilanteissa.
 
Pariterapiassa terapeutti keskustelee luottamuksellisesti parin kanssa niistä parisuhteen asioista, joita asiakkaat tuovat esiin. Tapaamisen kesto on normaalisti 90 minuuttia. Pariterapiaprosessiin voi sisältyä myös yksilötapaamisia. Tästä sovitaan aina parin kanssa erikseen. Pariterapiatapaamisia on tavallisesti kahden - neljän viikon välein, mutta kriisitilanteissa joskus useamminkin. Pariterapian pituus määräytyy käsiteltävien asioiden luonteen, asetettujen tavoitteiden ja työskentelyn sujuvuuden sekä työskentelytavan perusteella. Monesti käyntijaksot vaihtelevat muutamasta käyntikerrasta noin kymmeneen käyntikertaan.
 
Varaa aika pariterapiaan
 

Sivustomme käyttää evästeitä verkkopalvelun tekniseen toimittamiseen. Lue lisää tietosuoja-sivulta.