Pariterapia

Pariterapiassa haetaan kosketusta omaan sisäiseen maailmaan, tarvitsevuuteen, toiveisiin ja tavoitteisiin. Pariterapiassa tarkastellaan muun muassa, millainen vuorovaikutus kahden ihmisen välille on syntynyt ja kuinka hyvin se vastaa kummankin toiveita. Terapeutti tuo tilanteeseen uusia näkökulmia, jotka antavat uutta perustaa parin keskinäiselle kanssakäymiselle, jolloin on mahdollista luoda entistä toimivampi perusta parisuhteelle.
 

Pariterapia apuna kriisitilanteissa

Pariterapia tarjoaa apua parisuhteessa elävien ihmisten vaikeuksiin ja ristiriitoihin. Yleisin syy tulla pariterapiaan on halu saada suhde toimimaan. Vaikeudet voivat liittyä esimerkiksi kommunikointiin, keskinäisten kokemusten jakamiseen sekä erilaisiin kriiseihin, vaikkapa uskottomuuteen. Ongelmia voi ilmetä muun muassa menetyksiin, luopumisiin, keskinäiseen luottamukseen, seksuaalisuuteen tai läheisen sairastumiseen liittyen. Parisuhteen joutuessa negatiiviseen, itse itseään ruokkivaan noidankehään, saattaa siitä olla hyvin vaikea selvitä pois omin avuin. Apua voidaan hakea myös mm. siihen, että eroaminen aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa lasten hyvinvoinnille. Joskus toinen hakee yksin apua siihen, kuinka voi päästä eroon uhkaavasta kumppanista tai jos toisella on erotilanteeseen liittyviä itsetuhoajatuksia.
 

Pariterapian tavoitteet

Pariterapiassa terapeutti keskustelee luottamuksellisesti parin kanssa niistä parisuhteen asioista, joita asiakkaat tuovat esiin. Tapaamisen kesto on normaalisti 90 minuuttia. Pariterapiaprosessiin voi sisältyä myös yksilötapaamisia. Tästä sovitaan aina parin kanssa erikseen. Pariterapiatapaamisia on tavallisesti kahden - neljän viikon välein, mutta kriisitilanteissa joskus useamminkin. Pariterapian pituus määräytyy käsiteltävien asioiden luonteen, asetettujen tavoitteiden ja työskentelyn sujuvuuden sekä työskentelytavan perusteella. Monesti käyntijaksot vaihtelevat muutamasta käyntikerrasta noin kymmeneen käyntikertaan.