Perheterapia

Luonnolliset muutokset ja odottamattomat tapahtumat saattavat väliaikaisesti häiritä perheen tavanomaista kehityskulkua ja muuttaa sen toimintatapoja. Perheenjäsenten vuorovaikutuksesta voidaan terapeutin avulla löytää muutokseen tarvittavia myönteisiä voimavaroja. Pyrkimyksenä on koko perheen hyvinvoinnin ja elämän laadun parantaminen.

Ajatuksemme on, että perhe on aina oman elämänsä asiantuntija, johon me terapeutteina annamme erilaisia näkökulmia, joista perhe voi valita itselleen parhaat työkalut. Tarvittaessa otamme mukaan myös eri alojen ammattilaisia auttamaan perhettä ratkai-semaan arjen ongelmia.

Perhetapaaminen kestää 60 tai 90 minuuttia ja voi toteutua kerran viikossa tai harvemmin, esimerkiksi yhdestä kolmeen kertaan kuukaudessa. Terapeutin kanssa sovitaan, ketkä perheenjäsenet kulloinkin istuntoon osallistuvat.

Varaa aika perheterapiaan