Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa on keskeistä ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta. Kokemuksellisen oppimisen avulla asiakas oppii tunnistamaan kehon ja mielen yhteyttä paremmin ja saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen ja lisää näin itsetuntemusta. Fysioterapiassa huomioidaan hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Terapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.


Psykofyysiseen fysioterapiaan voi tulla ilman lääkärin lähetettä. Se soveltuu hyvin myös psykoterapian tueksi. Käynnit sovitaan yksilöllisen tarpeen mukaan ja fysioterapia voi toteutua muutaman kerran tapaamisena tai pidempänä prosessina.


Psykofyysistä fysioterapiaa suositellaan esimerkiksi mielenterveyden ongelmissa (masennus, syömishäiriö, paniikkioire), ihmisille joilla on stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta, uupumusta tai pitkittyneitä kiputiloja, vaikeuksia oman kehon tiedostamisessa, traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita.

Varaa aika psykofyysiseen fysioterapiaan