Psykoterapia

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista ja ammatillista toimintaa, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet. Ennen kaikkea psykoterapia on kuitenkin jäsenneltyä vuorovaikutusta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Yhteistyön kannalta luottamus on erityisen tärkeää.

Tavoitteena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, työ- ja toimintakyvyn vahvistuminen, sekä samalla mielekkäämpi ja tasapainoisempi elämä. Psykoterapian avulla on mahdollista löytää välineitä vaikeidenkin asioiden käsittelyyn. Siten mahdollisuus vaikuttaa oman elämän kulkuun lisääntyy, kun tietoisuus itsestä, omista tarpeista ja toiminnan vaikuttimista kasvaa.

Psykoterapia perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen.

Psykoterapia suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi yhdessä hänen kanssaan ja tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti. Psykoterapian kesto voi vaihdella muutamasta tapaamisesta pitkäkestoisempaan yhteistyöhön.

 

Sivustomme käyttää evästeitä verkkopalvelun tekniseen toimittamiseen. Lue lisää tietosuoja-sivulta.