Työelämäpalvelut

HENKILÖKOHTAINEN VALMENNUS

Esihenkilöille, johdolle tai kenelle tahansa työnsä käännekohdassa olevalle.

Ratkaisukeskeinen valmennus auttaa eteenpäin työelämän käännekohdissa –tai kun haluat selkeyttää omia ajatuksiasi ja tavoitteitasi.

Seuraavat kysymykset voivat auttaa päättämään olisiko valmennuksesta sinulle hyötyä:

 • Haluatko selkeyttää tavoitteitasi?
 • Onko työnkuvasi muuttunut ja haluat varmistaa että käytät aikasi oikeisiin asioihin?
 • Onko motivaatiosi jotenkin hukassa?
 • Tai oletko innoissasi uusista haasteista, mutta myös epävarma niistä selviämisessä?
 • Oletko merkittävien päätösten edessä ja tarvitset ulkopuolista sparraajaa avuksesi?

Valmennuksessa puhumme siitä, mikä on sinulle juuri nyt tärkeää oman itsesi ja työsi kannalta. Emme vältä ongelmista puhumista, mutta emme myöskään jää niiden vangiksi –valmennus auttaa sinua oivaltamaan askeleet kohti ratkaisuja. Sinä päätät milloin aloitamme, kuinka usein tapaamme ja kuinka kauan jatkamme. Tärkeintä on tehdä päätös aloittaa. Koetusti jo sen päätöksen tekeminen auttaa.


Kunkin valmennustapaamisen kesto on 60 minuuttia, ensimmäinen 30 minuutin tutustumistapaaminen on maksuton. Tutustumistapaaminen tehdään etänä. Jatkotapaamiset tehdään myös pääsääntöisesti etänä.

KOLLEGATUELLISET TYÖPAJAT TYÖYHTEISÖILLE

Järjestämme hyvin fasilitoituja tuntojen tuuletuksen ja kokemusten jakamisen työpajoja työyhteisöille, johtoryhmille ja esihenkilöryhmille.

Työelämä on monella tapaa murroksessa. Monipaikkainen työkulttuuri ja etätyö tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia mutta myös haasteita. Itsensä johtaminen tulee yhä tärkeämmäksi sekä työn suorittamisen että oman jaksamisen kannalta. Digivälitteinen yhteistyö lisääntyy ja muuttaa perinteisiä työnteon muotoja.

Nyt on hyvä yhdessä pohtia, mitä tämä merkitsee juuri meidän työyhteisöllemme? Mitä sellaista olemme poikkeusaikana oppineet, jonka haluamme jatkuvan? Kuinka huolehdimme myös siitä, että kukaan ei tipahda kelkasta ja hyvä vuorovaikutus säilyy muutoksen keskellä?

Työpajoissa pääpaino on yhteisellä keskustelulla, mutta esitämme myös näkökulmia alan tutkimuksista, kirjallisuudesta ja jaamme aiheisiin liittyviä kokemuksia

Työpajat sisältävät:

 • Tiiviitä n. 10-15 min teemakohtaisia alustuksia
 • Teemat valitsemme osallistujien tarpeiden mukaan (esim.palautuminen, itsensä johtaminen, vuorovaikutuksen merkitys johtamisessa)
 • Parikeskusteluja, joilla kytkemme teemat osallistujien työn arkeen
 • Ryhmätöitä joissa vaihdetaan kokemuksia ja jo hyväksi koettuja käytänteitä ja ideoidaan uusia

Työpajojen kesto on 2 tuntia ja ne voidaan järjestää joko etänä tai lähitapaamisina.

TYÖILMAPIIRIN KEHITTÄMISOHJELMAT

Hyvä työilmapiiri on usean eri tekijän tulos. Työilmapiirillä on merkitystä niin yksilön kuin työyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan kannalta. Ilmapiiri heijastuu myös asiakkaille ja
yhteistyökumppaneille. Ilmapiiriin voidaan vaikuttaa keskustelemalla yhteisistä tavoitteista, päivittäisillä valinnoilla ja muutoksilla omassa toiminnassamme.

Valmennuksissamme työyhteisön jäsenet vaihtavat ajatuksia siitä, mitkä tekijät juuri heidän työyhteisössään vaikuttavat ilmapiiriin rakentavasti, ja mitkä ovat ilmapiiriä uhkaavia asioita.

Seuraavat kysymykset auttavat kartoittamaan olisiko valmennuksesta hyötyä työyhteisöllesi.

 • Onko työyhteisössä paljon vahvuuksia – työt kyllä sujuvat, mutta haluaisitte muuttaa ilmapiiriä avoimemmaksi ja kannustavammaksi?
 • Esiintyykö organisaatiossa ristiriitoja tai johtamisongelmia jotka vaikuttavat ilmapiiriin ja ihmisten hyvinvointiin?
 • Onko ilmapiiriä on pyritty kohentamaan, mutta ratkaisutoimet eivät tunnu auttavan?
 • Viekö tilanne paljon henkilöstön, johdon ja henkilöstöhallinnon aikaa ja energiaa?

Olemme kokeneet yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivaksi neljän askeleen ratkaisukeskeisen prosessin:

 1. Haastattelemme työyhteisön jäsenet ja muut avainhenkilöt–henkilökohtaiset haastattelut lisäävät ihmisten arvostuksen ja kuulluksi tulemisen kokemusta ja antavat ensikäden tietoa työyhteisön vahvuuksista ja kehittämiskohteista
 2. Arvioimme ohjausryhmässä raporttimme pohjalta haastattelujen aikana tehtyjä havaintoja ja keskustelemme kehittämiskohteista
 3. Järjestämme kehittämistyöpajoja, joissa työyhteisön jäsenet keskustelevat yhdessä toivotuista muutoksista, etsivät ratkaisuvaihtoehtoja ja sopivat toimenpiteistä jotka johtavat kohti tavoitteita
 4. Tuemme kehitystoimenpiteiden systemaattista seurantaa–tarkoituksenmukaiset keinot sovitaan aina työyhteisön tarpeiden mukaan ja voivat sisältää mm. seurantahaastatteluja ja -työpajoja, henkilökohtaista valmennusta tai digivälitteisesti tehtäviäkyselyjä

Ohjelma suunnitellaan ja hinnoitellaan aina tapauskohtaisesti.