Työnohjauksesta

Työnohjaus on menetelmä, jossa työstä nousevia asioita käydään työnohjaajan kanssa läpi reflektiivisesti eli aktiivisesti tarkastellen. Tavoitteena on ammatillinen kasvu, ammatillisen kompetenssin lisääntyminen ja työn laadun paraneminen. Se voi toteutua yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötasolla.

Työnohjaaja ei ratko asiakkaansa ongelmia vaan hän auttaa työntekijää oman työnsä tutkimisessa ja ymmärtämisessä. Ohjattava saa työnohjauksessa tilaisuuden selventää itselleen sitä, mikä hänen työssään on keskeisintä ja jäsentää omaa paikkaansa työyhteisössä.

Työnohjausta tarvitaan muun muassa:

  • ammatillisen kasvun ja kehittymisen tukemiseen
  • työroolin ja työn perustehtävän selkeyttämiseen
  • työssä jaksamisen tukemiseen
  • vahvistamaan työhön sitoutumista
  • työn laadun ja työhyvinvoinnin osatekijänä
  • ulkopuolisen näkökulman saamiseksi työyhteisön ongelmatilanteisiin

Sivustomme käyttää evästeitä verkkopalvelun tekniseen toimittamiseen. Lue lisää tietosuoja-sivulta.