Työnohjauksesta

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä työmenetelmä, jolle asetetaan yhteisön toimintaa tukevat tavoitteet. Työnohjauksissa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista sekä jäsennetään eri näkökulmia työnohjaajan avulla. Osallistujilla on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä ja miten avoimesti asioista työnohjauksessa kertoo.

Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Työnohjaus voi toteutua yksilö-, ryhmä ja työyhteisötasolla sopien erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä on työ ja työyhteisö. Näin ollen ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä tai työskennellä samanlaisissa työtehtävissä eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voi muodostua myös saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta. 

Työnohjauksen vaikutuksia mm:

  • ammatillinen kasvu, kehittyminen ja oppiminen
  • tehtävien ja roolien jäsentyminen yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
  • työssä jaksamisen parantuminen
  • työn laadun ja työhyvinvoinnin lisääntyminen

Varaa aika työnohjaukseen